Bezpečnosť svietidiel

Na elektrické spotrebiče, teda aj svietidlá nepriaznivo pôsobí mechanické poškodenie vniknutím cudzích telies a vlhké prostredie. Zabezpečenie svietidla voči rôznym vonkajším podmienkam vyjadruje stupeň ochrany krytom.ip.png

Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)".

Kód tvoria 2 číslice: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Čím vyšie čísla tým vyššia ochrana svietidla. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.

  1. Stupne ochrany krytom

1. číslica - ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

bez ochranyveľkých (≥ 50 mm)malých (≥ 12,5 mm)drobných (≥ 2.5 mm)veľmi drobných (≥ 1 mm)čiastočne prachotesnéprachotesné

2. číslica - odolnosť proti účinkom

bez odolnostiIP00IP10IP20IP30IP40IP50IP60
zvisle padajúcim kvapkám vodyIP01IP11IP21IP31IP41IP51IP61
šikmo padajúcim kvapkám pod uhlom do 15°IP02IP12IP22IP32IP42IP52IP62
kropeniu vodou pod uhlom do 60° (dážď)IP03IP13IP23IP33IP43IP53IP63
striekajúcej vodeIP04IP14IP24IP34IP44IP54IP64
striekajúcej vode pod tlakom (všetky smery)IP05IP15IP25IP35IP45IP55IP65
intenzívne striekajúcej vode pod tlakomIP06IP16IP26IP36IP46IP56IP66
dočasného ponorenia (do 30 minút)IP07IP17IP27IP37IP47IP57IP67
trvalému ponoreniuIP08IP18IP28IP38IP48IP58IP68

Bežne v domácnostiach nás zaujíma ochrana svietidiel ktoré sú umiestnené vo vonkajšom prostredí a v blízkosti zdrojov vody ako je kúpeľňa, práčovňa a pod.

Stupeň ochrany krytom . záhradaStupeň ochrany krytom - kúpeľňaStupeň ochrany krytom - okolie domu

  1. Trieda ochrany

Bezpečnosť osôb pred zásahom elektrickým prúdom vyjadruje trieda ochrany. Podľa spôsobu zaistenia ochrany sa rozoznávajú triedy ochrany svietidiel podľa nasledovnej tabuľky:

Trieda ochranyZnačka na EZPrincíp ochranyPoznámka
0Trieda ochran 0 - schémaSvietidlo nemá žiadne ochranné prostriedky na pripojenie ochranného vodiča. U nás je používanie takýchto spotrebičov zakázané.
I

1)
Trieda ochrany I - značka

Trieda ochran I - schémaSpojenie neživých častí svietidla s ochranným vodičom. Ochrana pred nepriamym dotykom je zaistená samočinným odpojením napájania.
II

2)Trieda ochrany II - značka

Trieda ochran II - schémaDvojitá alebo zosilnená izolácia svietidla. Neživé časti sa nespájajú s ochranným vodičom, ochrana je zaistená konštrukciou (izoláciou) svietidla.
III

2)Trieda ochrany III - značka

Trieda ochran III - schémaPripojenie svietidla na zdroj malého bezpečného napätia ( 50V). Zásuvka musí byť nezámenná. Ochrana je zaistená hodnotou bezpečného napätia.

1) Značka sa umiestni na neodnímateľnej neživej časti svietidla, pri svorke určenej na pripojenie ochranného vodiča.
2) Značky sa umiestnia na povrch svietidla, napr. na typový štítok.