Doprava tovaru

  1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia.
  2. Zásielky sú zvyčajne predávajúcim odoslané do 2 dní po prijatí objednávky alebo platby. Ak objednaný tovar nie je na sklade tak na druhý deň po prijatí tovaru od výrobcu.
  3. Náš internetový obchod ponúka nasledujúce spôsoby dopravy

3.1.    Osobný odber - Ak preferujete osobný odber tak pri objednávaní vyberte túto možnosť. Prevzatie pri osobnom odbere je možné hociktorý deň počas pracovnej doby po telefonickom avíze. Pri tejto doprave je možné použiť všetky druhy platieb, okrem platby dobierkou. Veľkou výhodou je že tovar pred prevzatím môžete prezrieť a eliminovať jeho poškodenie pri preprave. Prevzatím zakúpeného tovaru môžete poveriť samozrejme aj inú osobu alebo prepravnú spoločnosť na vlastné náklady.

3.2.    Doporučený list ( do 2 kg) - Momentálne najlacnejšia preprava v rámci Slovenska aj do zahraničia. Výhodná je najmä pri tovare ktorý nie je krehký (papierové, niektoré plastové alebo celokovové svietidlá). Predpokladom sú rozmery zásielky min. 14 x 9 cm, max.: súčet dĺžky, šírky a hrúbky je max. 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm a maximálna hmotnosť do 2 kg. Doručenie je nasledujúci pracovný deň po dni podania. Pri tejto doprave je možné použiť všetky druhy platieb, okrem platby v hotovosti. Zásielku II. triedy nepoužívame pre malé cenové rozdiely.

3.3.    Poistený list ( do 2 kg) - Preprava krehkého tovaru do hodnoty zásielky 150 €, do zahraničia do 500 €. Maximálna hmotnosť do 2 kg, rozmery min.: 15 x 20 cm, max.: 30 x 40 cm podané v špeciálnej plastovej obálke. Doručenie je nasledujúci pracovný deň po dni podania. Pri tejto doprave je možné použiť všetky druhy platieb, okrem platby v hotovosti. Poistenie na vyššiu hodnotu pri maximálnej povolenej hmotnosti nepredpokladáme. Zásielku II. triedy nepoužívame pre malé cenové rozdiely.

3.4.    Poštový balík (do 10 kg) - Doručenie v dvoch variantoch. Balík na adresu - doručenie na odovzdávacie miesto na Slovensku alebo v zahraničí podľa adresy uvedenej v objednávke. Balík na poštu - uloženie zásielky na pošte hocikde na Slovensku podľa výberu zákazníka, počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Výhodou je že adresát nemusí byť v čase doručenia na adrese svojho bydliska. Lehota prepravy balíkov je druhý pracovný deň po dni podania (D+2). Rozmery min.: aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm, max.: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka. Pri tejto doprave je možné použiť všetky druhy platieb, okrem platby v hotovosti. Pred pokusom o doručenie alebo o uložení balíka informuje pošta adresáta prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Možnosť sledovania pohybu zásielky na www.tandt.posta.sk.

3.5.    Kuriérska služba - Túto službu odporúčame pri zásielkach o vyššej hmotnosti ako 10 kg, alebo pri tovare ktoré máme na sklade a potrebujete urgentné doručenie. Doručuje sa na dodaciu adresu uvedenej na objednávke v rámci celého Slovenska. Termín doručenia je nasledujúci pracovný deň po dni podania. Odporúčané min. rozmery: aspoň jedna plocha zásielky je 20 x 15 cm, max. rozmery: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka.

  1. Pri nákupe nad sumu 125 € prepravné neúčtujeme!
    Poplatky za dopravu zahrňujú iba cenu za dopravu, balné v tomto internetovom obchode neúčtujeme. Prepravné je vypočítané na základe aktuálnych cenníkov dopravcu na základe celkovej hmotnosti zásielky, s príplatkom za označenie "krehkého tovaru", dobierky prípadne iných služieb na základe požiadaviek zákazníka a charakteru zakúpeného tovaru. V prípade nákupu viac položiek odporúčame ich objednať v jednej objednávke, nakoľko každú objednávku balíme ako samostatnú zásielku a poplatky účtujeme za každú zásielku samostatne.
  2. Vaša zásielka bude odoslaná na vlastné nebezpečenstvo, pričom z našej strany je zaručená osobitná starostlivosť pri balení najmä krehkých a háklivých častí. Kartóny sú dostatočne veľké, vystužené a vystlané a tak aby váš tovar bol čo najviac chránený. Napriek tomu sa stane, že neopatrnou manipuláciou pri preprave sa zásielka poškodí. Preto pri preberaní pozorne prehliadnite balík či nie je mechanicky poškodený, prípadne či podozrivo nehrká.
  3. V prípade POŠKODENÉHO ALEBO DEFORMOVANÉHO OBALU zásielku odmietnite prevziať a my Vám dodáme nový tovar hneď ako to bude možné!
  4. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním. Prevádzkovateľ internetovej predajne si vyhradzuje právo čiastočného plnenia objednávky podľa momentálnych skladových zásob, okrem prípadov keď zákazník výslovne žiada v objednávke dodať predmet objednávky naraz ako celok. V prípade odmietnutia prevzatia zásielky objednaných výrobkov má prevádzkovateľ internetovej predajne právo vyúčtovať zákazníkovi skutočné prepravné náklady. Ak zákazník uvedie miesto dodania adresu tretích osôb, znáša akékoľvek s tým spojené riziká.